Ontwikkeladvies voor iedereen

werknemers, werkzoekenden en zzp’ers 

NL leert door – MAXIMUM aantallen voor ontwikkeladvies bereikt

Per 1 december was het opnieuw mogelijk om gratis via de subsidie regeling NL leert door een ontwikkeltraject bij een loopbaanadviseur aan te vragen. De vraag naar ontwikkeladviezen was en is weer enorm groot. Op 1 dag zijn alle 55.000 deelnemers geregistreerd voor een ontwikkeladvies. Deze mensen zullen in het eerste halfjaar van 2021 een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Of er in 2021 opnieuw subsidie beschikbaar wordt gesteld is op dit moment nog niet duidelijk. 

Ga, als je niet kan of wil wachten met het starten van een loopbaantraject, in overleg met je werkgever en vraag of die financieel kan bijdragen aan jouw ontwikkeling. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. Advies van het Leerwerkloket is voor iedereen, onafhankelijk, altijd mogelijk en kosteloos. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Zoek een Leerwerkloket bij jou in de buurt.

Wil je nu bij mij aan de slag met je loopbaanvraag? Op deze pagina lees je meer over loopbaanbegeleiding.

Gratis ontwikkeladvies

Welke richting wil je uit met je werk? Wil jij ook weten wat jouw kansen zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt? 

Let op! Aanmelden voor de regeling per 1 december kan niet meer.

Voor iedereen

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de regeling NL leert door; van werkzoekenden tot werkenden, zzp’ers en zelfstandig ondernemers. Maak je als ondernemer gebruik van NOW 2.0? Attendeer je werknemers dan op NL leert door en voldoe hiermee aan de NOW 2.0-inspanningsverplichting om scholing te stimuleren.

NL leert door:
Gratis scholingstrajecten

Vanaf nu is het ook mogelijk om een gratis (online) scholingstraject te volgen. Je kunt hierbij kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Dit is een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Wil jij gratis (bij)scholing? Ga naar hoewerktnederland.nl voor meer informatie.

Over NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is €50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies (aanmelding niet meer mogelijk) en gratis (online) scholing. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanmelden voor het ontwikkeladvies kan helaas niet meer.  Via onderstaande knop kun je je wel rechtstreeks bij me aanmelden voor meer informatie over een van mijn andere trajecten. 

Zie ook overig aanbod

Communicatie, Timemanagement, Loopbaan