Werkwijze en garantie

over betrokkenheid, 100% maatwerk en kwaliteit

Behoefte aan garantie? Aan resultaat?

Iedere klant wil graag garantie en resultaat en dat is logisch. Hieronder lees je hoe ik werk en wat ik bied. Het gaat mij vooral om de betrokkenheid/klik met de klant, 100% maatwerk én kwaliteit in de vorm van certificering en (bij)scholing. Maar eerst: welke methodieken gebruik ik?

Methodieken & Materialen

De afgelopen twintig jaar heb ik leren werken met verschillende methodieken en materialen. Ik volg opleidingen, workshops en cursussen. In de praktijk leer ik ze toepassen en merk ik wat wel en wat niet goed aansluit in verschillende vraagstukken. Een goede methodiek is bewezen effectief en biedt structuur in coachingstrajecten. Ook hou ik ervan verschillende materialen te combineren, waardoor ik nog meer maatwerk kan bieden bij het

 • geven van inzicht in
  • kwaliteiten & valkuilen,
  • drijfveren & motivatie,
  • persoonlijkheid & gedrag
  • en nog veel meer
 • stimuleren van gedragsverandering en de ontwikkeling van competenties
 • en het doorbreken van patronen.

Bij ieder traject weeg ik zorgvuldig af welke methodiek of materialen ik inzet. Ik zet me voor werkgever én werknemer in voor een succesvol traject. Daarom vraag ik altijd naar de doelen die je wilt behalen: ‘Wat is er veranderd of behaald na de coaching? Waar zie je dat aan? Hoe voelt dat?’
Met een duidelijk doel voor ogen maak ik een maatwerktraject, lees hierna meer daarover, maar eerst over de klik met de klant.

Klik met de klant

De hele coaching werkt vanuit de klik en de betrokkenheid met de klant en evt. de drie-eenheid werkgever – werknemer – coach. Daarvoor heb ik het gratis kennismakingsgesprek. Want dan weet je meteen of die klik er is. Na onze kennismaking stuur ik mijn plan van aanpak, met daarin:

de huidige situatie

doel(en)

het aantal gesprekken

de locatie van de gesprekken

de evaluatiemomenten

de methodieken

de duur van het traject

de totale kosten van het traject

de algemene voorwaarden

De kracht van gecertificeerde Noloc loopbaanprofessionals

Hoe Ontstaat Burnout?

Wat moet je doen als je burn-out bent?

Noloc-gecertificeerd Register Loopbaanprofessional (RL)

IIk ben Lid van Beroepsvereniging Noloc én sinds 2014 Register Loopbaanprofessional (RL). Iedere 4 jaren word ik getoetst op kwaliteit en mijn onafhankelijkheid.

Erkend CSR coach®

Ik ben Erkend CSR coach® en partner van CSR expertisecentrum stress & veerkracht. Na een gedegen opleiding en toelatingstraject bied ik hiermee bewezen effectieve CSR-coaching aan mijn cliënten. Als partner volg ik bijscholing, maak ik gebruik van professionele tools en materialen en is deskundig support (o.a. supervisie) beschikbaar bij stresscoaching.

Werken met testen

In de afgelopen jaren heb ik veel testen uitgeprobeerd. Welke zijn nu echt zó betrouwbaar en praktisch dat ze een aanvulling zijn in mijn trajecten? Een test moet ook betaalbaar zijn en er mag geen afnameverplichting zijn. Dat beïnvloedt namelijk mijn keuzevrijheid. Ik heb gekozen voor de producten van twee organisaties. Bij beiden ben ik gecertificeerd trainer.